Основні показники бюджету Теплицького району за 9 місяців 2017 року

Станом на 01.10.2017р. до бюджету Теплицького  району надійшло 49 538 204 грн., тобто 112,0% уточнених призначень звітного періоду (44 247 670 грн.), в т. ч.:

-                            райбюджет –111,9%. При плані в розмірі 26 176 162 грн. фактичні надходження  29 289 997 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 9 835 613 грн.

-                            селище Теплик –102,6%. При плані в розмірі  4 156 840 грн. фактичні надходження станом на 01.10.2017р. склали 4 265 454 грн. До минулого року надходження на звітну дату збільшились на  1 075 230 грн.

-                            сільські бюджети –114,9%. При плані 13 914 668 грн. фактичні надходження склали 15 982 753 грн.  До минулого року надходження на звітну дату збільшились на 3 862 582 грн.    

В цілому по району порівнянні з аналогічним періодом 2016р. надходження станом на 01.10.2017р. зросли на 14 773 424 грн.

Планові призначення за 9 міс. 2017р. забезпечено в районному, селищному та 24 сільських бюджетах. Не забезпечено планові призначення звітного періоду лише по Удицькій сільській раді, що обумовлено низьким рівнем фінансової самодостатності даного бюджету. 

Основним джерелом наповнення бюджету району (58,3% в загальній сумі власних надходжень) є податок на доходи фізичних осіб, якого станом на 01.10.2017р. надійшло 28 875 689 грн., що складає 111,8% уточненого плану на 9 місяців 2017 року (план 25 832 162 грн.).  Понад план надійшло 3 043 527 грн. Річний план  виконано на 89,4%. У порівнянні з аналогічним періодом 2016р. надходження по даному виду надходжень  зросли на 50,8% або 9 730 017грн. (факт 2016р. – 19 145 672 грн.).

Планові призначення по коду 11020200 «Податок на прибуток комунальних підприємств» забезпечені на 126,3%. При плані   24 060 грн. надійшло 30 376 грн. Понад план надійшло 6 316 грн..  Річний план  виконано на  104,4%. В порівнянні з аналогічним періодом 2016р. спостерігається збільшення надходжень по даному виду доходів на 3 851 грн. або на 14,5% (факт 2016 року –26 525 грн.).

По коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» станом на 01.10.2017 року надійшло 618 856 грн., що складає 102,6% уточненого плану на  9 місяців  ( план – 603 152 грн.). Понад план надійшло   15 704 грн. Річний план  виконано на 57,5%.  В порівнянні з аналогічним періодом 2016р. спостерігається зменшення надходжень по даному виду доходів на 79 376 грн. або на 11,4% (факт 2016 року – 698 232 грн.). 

По коду 18010000 «Податок на  майно» на звітну дату надійшло 8 589 308 грн, що  при плані 7 153 097 грн. становить 119,1%. Понад план надійшло 1 436 211 грн. Річний план  виконано на 89,9%. В порівнянні з аналогічним періодом 2016р. спостерігається збільшення надходжень по даному виду доходів на 1 347 171 грн. або на 18,6% (факт 2016 року – 7 242 137 грн.).

По коду 18050000 «Єдиний податок»  при плані 9 966 952 грн. надійшло 10 607 170 грн., що складає 106,4% виконання. Понад план надійшло 640 218 грн. Річний план  забезпечено  на 72,1%. В порівнянні з аналогічним періодом 2016р. спостерігається збільшення надходжень по даному виду доходів на 3 544 508 грн. або на 50,2% (факт 2016 року – 7 062 652 грн.).   

По коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» надійшло 14 144 грн. (штрафи адмінкомісій), що становить 114,8%  плану на 9 місяців 2017 року (план 12 320 грн.).  Понад план надійшло 1 824 грн. Річний план  виконано на 80,8%.

По коду 22010000 «Плата за надання адміністративних послуг»  станом на 01.10.2017 р. надійшло  717 497 грн., що складає  131,0%. Понад план надійшло 169 860 грн. Річний план  поданому показнику  забезпечено на  102,6%. В порівнянні з аналогічним періодом 2016р. спостерігається збільшення надходжень по даному виду доходів на 285 523 грн. або на 66,1% (факт 2016 року – 431 974 грн.).

По коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» на звітну дату надійшло 26 127 грн., при плані 40 000 грн., що становить 65,3% виконання. Недоодержано  13 873 грн.  Річний план  виконано на 47,5%. В порівнянні з аналогічним періодом 2016р. спостерігається зменшення надходжень по даному виду доходів на 13 540 грн. або на 34,1% (факт 2016 року – 39 667 грн.).

По коду 22090000 «Державне мито» на звітну дату надійшло 19 263 грн., при плані 7 240 грн., що становить 266,1% виконання. Понад план надійшло  12 023 грн.  Річний план  виконано на 190,7%. В порівнянні з аналогічним періодом 2016р. спостерігається збільшення надходжень по даному виду доходів на 10 214  грн. або на 112,9% (факт 2016 року – 9049 грн.).

Основні показники
економічного і соціального розвитку  Теплицького району за 9 місяців 2017 р.
  План на 2017 рік (уточнений) План на 9 м.2017р. (уточнений) Факт % виконання до року % виконання до 9 міс 2017р.
Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів 252 177,1 196 384,9 200 506,7 79,5% 102,1%
Власні надходження місцевих бюджетів 58 545,2 44 247,7 49 538,2 84,6% 112,0%
Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів 820,0 820,0 924,6 112,8% 112,8%
видатки місцевих бюджетів - всього 257 156,0 201 727,4 187 113,6 72,8% 92,8%
в.т.ч. освіта 78 347,5 61 909,8 56 181,4 71,7% 90,7%
           медицина 31 511,8 23 788,7 21 738,9 69,0% 91,4%
           культура 8 489,8 6 306,0 5 581,5 65,7% 88,5%
х х 2 016р. 2 017р. % виконання
кількість виконаних бюджетів 27 26 96,3%

 

 

 

Розшифровка по фінансуванню соціально-культурної сфери за 9 місяців 2017 року

Код

Показник

Затверджений план на 2017 рік

План на 2017 рік з урахуванням змін

План на 9 місяців 2017 року з урахуванням змін

Касові видатки за 9 місяців 2017 року

% виконання

Заборгованість, термін сплати якої не настав

0100

Державне управління

14743158,00

15449216,00

12077633,00

10692524,70

88,53%

0,00

1000

Освіта

75061000,00

77535972,00

61302251,00

55629510,78

90,72%

39096,56

2000

Охорона здоров`я

29559300,00

31511817,70

23788723,00

21738929,73

91,38%

0,00

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3523800,00

3816960,00

2893336,00

2573354,96

88,94%

0,00

4000

Культура і мистецтво

7859700,00

8489755,00

6306009,00

5581502,30

88,51%

0,00

5000

Фізична культура і спорт

1113200,00

1316460,00

1063622,00

936736,70

88,07%

0,00

Всього

131860158,00

138120180,70

107431574,00

97152559,17

90,43%

39096,56

Вживаються заходи по безумовному забезпеченню виконання статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в бюджетних призначеннях на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

Під постійним контролем видатки на всі види енергоносіїв. Проводиться робота по підвищенню рівня економного використання енергетичних ресурсів. 

 

Вернуться