Програмно-цільовий метод

1.   Наказ МФУ від 03.06.2016 №526 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації     видатків  та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"

2.  Додаток до наказу МФУ  від 03.06.2016 №526

3. Перехідна таблиця від кодів Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТКВК) до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ/ТКВКБМС) та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК)

4.   Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ / ТКВКБМС) (Наказ МФУ від 02.12.2014 № 1195 (у редакції наказуб МФУ від 03.06.2016))№ 526)