Про управління

 
Фінансове управління
Фінансове управління Теплицької районної державної адміністрації
 
Структурний підрозділ райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові райдержадміністрації та Департаменту фінансів  Вінницької обласної державної адміністрації.
 
 
Юридична адреса: 23800 Вінницька область., смт. Теплик, вул..Незалежності,7
 
Телефон: (04353)2-10-65, факс: (04353)2-10-65
 
Дні прийому громадян: середа
 
Довідка з історії та діяльності установи:
Після створення  1923 року Теплицького району відбулося становлення і відповідних державних структур, у тому числі фінансового відділу.
 Теплицький районний фінансовий відділ Вінницької області створений в березні 1944 року. Підпорядковувався фінвідділ на місці – Теплицькій районній раді депутатів трудящих та Теплицькому райкому Комуністичної партії України. Відомче підпорядкування - Вінницький обласний фінансовий відділ.
 Першим керівником фінансового відділу було призначено Овод Степан Никифорович, який пропрацював на цій посаді з 17 березня 1944 року до вересня 1956 року. Це людина - професіонал, фахівець високого класу, на долю якої випало стати організатором фінансової структури новоствореного району. Відданий своїй справі патріотично налаштований нею колектив вніс вагомий внесок у зміцнення фінансової дисципліни у бюджетній сфері району.
 В районі здійснювалась широкомасштабна соціально - економічна, ідеологічна та культурна політика, яка швидко вивела його в число передових районів Вінницької області.
 
 
Фінансове управління очолює начальник – Руденко Ольга Федорівна, яка народилася 2 листопада 1962 року в с. с.Соболівці Теплицького району Вінницької області, має вищу освіту, закінчила Тернопільський інститут народного господарства в 1993 році. Загальний стаж роботи 31 рік 9 місяці, стаж державної служби 31 років 9 місяців. Має 11 ранг VІ категорії державного службовця.
 
У фінансовому управлінні є два відділи:
 1. відділ бюджетної політики прогнозування та аналізу доходів
 2. фінансово-господарський відділ
 
Штатна чисельність фінансового управління 14 чоловік.
 
 
Основними завданнями управління є:
 - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;
 
 - складання розрахунків до проекту районного бюджету Теплицького району і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;
 
 - підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
 
 - розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
 
 - здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;
 
 - здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання зазначеного бюджету;
 
 - організація роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне дотримання вимог нормативно-правових актів та чинного законодавства.
 
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 
 - визначає порядок, форми та терміни подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 
 - проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 
 - приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;
 
 - бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;
 
 - організовує роботу, пов’язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної, міської (місто районного значення) рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету; готує пропозиції щодо розподілу міжбюджетних трансфертів між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;
 
 - у разі неприйняття рішення про районний бюджет на відповідний бюджетний рік складає та затверджує тимчасовий розпис доходів та видатків районного бюджету;
 
 - зводить показники бюджетів, що входять до бюджету району та подає їх в установлені терміни до Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації;
 
 - забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 
 - здійснює у процесі виконання районного бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів районного бюджету;
 
 - організовує виконання районного бюджету. Разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, Гайсинською МРДПІ Теплицьким відділенням , управлінням Державної казначейської служби у Теплицькому районі забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
 
 - складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує його виконання, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;
 
 - здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;
 
 - здійснює прийняття від головних розпорядників коштів планових і фактичних показників звіту по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, зводить та подає їх у встановлені терміни Департаменту фінансів облдержадміністраці;
 
 - проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;
 
 - готує проекти рішень районної ради про внесення змін до районного бюджету;
 
 - розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить перевірки рішень про сільські, селищний та міський (місто районного значення) бюджети щодо дотримання при їх формуванні вимогам Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України»;
 
 - розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані Державною казначейською службою у Теплицькому районі, головними розпорядниками коштів районного бюджету та сільськими, селищною, радами;
 
 - інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подає їй на розгляд річний та квартальні звіти про виконання районного бюджету Теплицького району;
 
 - перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
 
 - розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;
 
 - проводить разом з державною податковою інспекцією аналіз стану надходження доходів до районного бюджету та місцевих бюджетів району;
 
 - готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів районного бюджету;
 
 - готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету;
 
 - бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм;
 
 - забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;
 
 - може брати участь у ревізіях, і з питань виконання сільських, селищного та міського (місто районного значення) бюджетів;
 
 - бере участь у розробці цільових програм в частині їх фінансового забезпечення;
 
 - здійснює моніторинг та аналіз обсягів нарахованих відповідним категоріям населення району субсидій, соціальної допомоги та компенсацій за надані пільги, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету;
 
 - здійснює контроль за виконанням договорів укладених між районною та сільськими, селищною, міською (місто районного значення) радами щодо передачі міжбюджетних трансфертів;
 
 - організовує роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в управлінні;
 
 - розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ і організацій;
 
 - забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;
 
 - здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.
 
Управління має право:
- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищної та міської (місто районного значення) рад, управління Державного казначейства України, державної податкової інспекції у Вишгородському районі, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання;
 - в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;
 - залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
 - проводити в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.